Metoda PCM czyli sposób na sukces Twojego projektu.

TidalRise (1)

PCM – Zarządzanie Cyklem Projektu

Zarządzanie projektami to zespół wzajemnie ze sobą połączonych działań związanych z realizacją projektów.

Zarządzanie projektami skupia się na użyciu do działań projektowych umiejętności, wiedzy, narzędzi i technik w celu osiągnięcia, a w niektórych przypadkach przekroczenia oczekiwań i potrzeb kluczowych udziałowców projektu.

Realizujemy projekty od początku cywilizacji człowieka, jednak naukowe podejście do zarządzania projektami nie ma zbyt długiej historii. Umownie przyjmuje się, że pierwszym zarządzanym projektem, w myśl współczesnego nam rozumowania, była budowa kolei transkontynentalnej w USA (lata 70 XIX wieku). Od tamtego czasu naukowe podejście do zarządzania projektami ewoluowało i permanentnie zmienia się dostosowując się do wymogów czasu. Olbrzymi wkład w budowę świadomego zarządzania projektami ma powstały w 1969 roku w USA Project Management Institute (PMI).

Przez lata dostosowywania się do coraz to nowych wyzwań/projektów powstało wiele narzędzi i metod ułatwiających zarządzanie projektami. Większość z nich koncentruje się na eliminacji potencjalnych zagrożeń w trakcie realizacji projektu. Jedną z takich metod jest metoda Project Cycle Management (PCM), która koncentruje się na założeniu, że realizacja projektu oparta jest na cyklu następujących po sobie faz życia projektu.

Na fazy życia projektu określone w ramach tej metody składają się: programowanie, identyfikacja, formułowanie, wdrażanie oraz ewaluacja.

Metoda ta jest często stosowana i aprobowana przez instytucje odpowiadające za finansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej.

Jest ona odpowiedzią i zawiera wskazówki niezbędne do budowania efektywnej strategii przedsiębiorstw, których dostatnie funkcjonowanie opiera się na skutecznej realizacji projektów.

Cykl życia projektu rozpoczyna się od fazy programowania. Jest to moment, w którym powstaje strategia i cel programu.

Po tej fazie następuje etap identyfikacji, który ma na celu rozpoznawanie problemów i określenie sytuacji wyjściowej. W tej fazie powstają wstępne propozycje projektów, które są oceniane przez jednostki odpowiedzialne za realizację programu. Na tym etapie wniosek może zostać zaakceptowany w całości, odesłany do uzupełnienia lub odrzucony, jako niezgodny z wytycznymi programu określonymi w fazie programowania.

Projekt po naniesieniu poprawek lub zaakceptowany w całości przechodzi do fazy formułowania. W tej fazie następuje uszczegółowienie projektu – określane są zadania do wykonania i opracowany zostaje szczegółowy harmonogram. Doprecyzowany na tym etapie projekt trafia do ostatecznej oceny i jeśli jej wynik jest pozytywny realizujący otrzymują „zielone światło” , „dostają kasę” i mogą zaczynać realizację.

Następnie projekt przechodzi w fazę wdrażania, czyli realizacji działań mających na celu zapewnienie rezultatów pozwalających osiągnąć cel projektu. Ważne jest aby działania były stale monitorowane i w razie potrzeby dostosowywane do wymogów projektu – tzw. „gaszenie małych pożarów”.

Całość prac wykonanych w ramach projektu oraz poziom osiągnięcia zakładanego celu oceniane są podczas fazy ewaluacji.

W metodzie tej kluczowym jest, aby interesariusze byli prawidłowo dobrani w każdej fazie projektu i aktywnie uczestniczyli w jego realizacji. Dodatkowo istotna jest prawidłowa komunikacja, którą zapewnia standaryzacja dokumentów oraz niezmieniające się formularze używane podczas trwania całego projektu.

Karol Dąbrowski

*Dyrektor Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, pracownik naukowo-dydaktycznym na Wydziale Mechanicznym UZ

Jeżeli masz pytania dotyczące tej metody, zapraszamy do przesłania e-maila z pytaniem na adres: k.dabrowski@cptt.uz.zgora.pl

DLA OSÓB, KTÓRE PRAGNĄ ZGŁĘBIĆ METODĘ PCM  – oto tytuły książek:

  • “Podręcznik zarządzania projektami miękkimi w kontekście Europejskiego Funduszu Społecznego” Bonikowska Małgorzata, Grucza Bartosz, Majewski Marcin, Małek Monika, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006
  • “Zarządzanie projektem europejskim”, Trocki Michał, Grucza Bartosz, PWE, Warszawa 2007
  • Project Cycle Management – Traning Handbook, European Commission, DGVIII, Evaluation Unit, Brussels 1999, przygotowane przez ITAD Ltd., (Wielka Brytania)

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s